Disclaimer – verkoopsvoorwaarden

  1. De opgegeven prijzen bevatten alle taxen en onkosten, vrachtvrij aan huis geleverd en in de kelder geplaatst indien de bestelling minstens 250 euro bedraagt.
  2. Betaling: contant behoudens anders overeengekomen, zoniet verhoging, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met een intrest aan 12 % per jaar en een schadebeding van 20 %, met een minimum van 50 euro.
  3. Klachten: aangetekend binnen 8 dagen na levering.
  4. Betwistingen: enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd.
  5. Opmerkingen: Buiten de oorspronkelijke bottelingen, zijn wij verantwoordelijk voor onze producten.
  6. Prijzen vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
  7. De goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang de prijs niet betaald is.